Eva’s beeldende kunst

Het meest opvallende verschil tussen de muziek van Eva en haar schilderijen is dat ze haar eigen stem nog niet helemaal gevonden had in haar beeldende werk. Dit had ermee te maken dat dit werk vooral bedoeld was voor familie en vrienden en dat ze aan de ontvanger dacht wanneer ze het maakte. Sommige kunstwerken zijn duidelijk beïnvloed door kunstenaars als surrealist Salvador Dali, terwijl haar schilderij Cape John veel overeenkomsten vertoont met het beroemde Sterrennacht van Vincent van Gogh.

Op Night Flight staan typische bomen zoals Van Gogh die schilderde. Grote kunstenaars doen er vaak hun hele leven over hun eigen stem te vinden. Helaas heeft Eva die kans niet gekregen. De energie die ze over had na een dag hard werken, gebruikte ze om haar muziek te perfectioneren. Haar mentor Chris Biondo stimuleerde haar vooral op muzikaal gebied en Eva miste een vergelijkbaar persoon voor het verbeteren van haar beeldende werk.

Little Lambs

Little Lambs

Ondanks die beperkingen had Eva een natuurlijk vermogen om de essentie te zien van de dingen die ze waarnam. Als ze iets observeerde, zag ze de kern en wist die vast te leggen op het canvas. Door haar technische vaardigheden was ze in staat sfeer vast te leggen, die ze bereikte door een slim gebruik van kleur en licht. Eva was een veelzijdig kunstenaar, maar het overgrote deel van het beeldende materiaal is toch vooral interessant omdat het Eva de zangeres is die het gemaakt heeft. Toch bevinden zich wel degelijk enkele pareltjes onder het materiaal. Night Flight toont een door de lucht vliegende vis en een boot op het droge. Het is een aansprekende compositie met een intelligent en origineel gebruik van kleur dat het geheel een bovennatuurlijk karakter geeft. Eva maakte graag raadselachtige voorstellingen, wat onder meer is terug te zien in de mysterieuze bellen in haar werk. Deze bellen kunnen duiden op Eva’s eigen persoonlijkheid, haar binnenste was afgesloten en kwetsbaar. De bellen komen ook voor op het schilderij Woman Bubbles van Salvador Dali.

Clock

Clock

Een klein schilderij verwijst naar de richting die Eva mogelijk zou zijn ingeslagen als ze meer tijd had gehad. Het toont een onbekende, jonge vrouw en het is het eerste werk dat Eva’s persoonlijke stempel draagt. De blik van het meisje is argwanend en verveeld tegelijk. Ze kijkt ergens naar, alleen weten we niet waarnaar. Het schilderij roept foto’s in herinnering die een jonge Eva tonen die eveneens wegkeek van de fotograaf. Misschien was dit wel een vroeg zelfportret. Het canvas is door de achtergrond heen te zien. Eva’s bijzondere gebruik van donker en licht in verschillende tinten groen tonen een groeiend talent dat niet de kans heeft gekregen tot volledige wasdom te komen.